Available courses

Materiale din cadrul proiectului POSDRU 62485 (Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic)